Cookies og data

Brukere  

Personvernerklæring

1. Generelt

1.1. I denne personvernerklæringen (”Personvernerklæringen”) beskrives hvordan ViaBill A/S, Søndergade 2, 8000 Aarhus C, CVR nr. 33 24 55 64 (”ViaBill”, ”oss”, ”vår” og ”vi”) behandler dine personopplysninger. Vi er behandlingsansvarlig i henhold til gjeldende personvernlovgivning, herunder personopplysningsloven og personvernforordningen (forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016). Vi vil alltid tilstrebe at du føler deg trygg ved vår behandling av dine personopplysninger.

1.2. Personvernerklæringen gjelder for de personopplysningene som du gir oss eller som vi innhenter når du besøker vårt nettsted, www.viabill.no, og øvrige nettsider hvor det henvises til denne Personvernerklæringen (felles omtalt som ”Nettsidene”).

1.3. Hvis du har spørsmål eller kommentarer til vår behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte oss ved hjelp av kontaktopplysningene oppført under pkt. 8.

2. Innsamling, formål og rettsgrunnlag for behandling av dine personopplysninger

2.1. ViaBill innhenter automatisk personopplysninger om deg og din bruk av Nettsidene samt tilknyttede nettbutikker under ditt besøk, herunder din browsertype, IP-adresse, nettverksplassering og opplysninger om din computer/enhet. Du kan lese om vår bruk av cookies i vår cookie-erklæring.

 1. 2.1.1 Formålet med behandlingen er å optimere brukeropplevelsen og Nettsidenes funksjon, å innhente statistikk og å foreta målrettet markedsføring. Formålet med behandlingen er at vi skal kunne ivareta vår interesse i å forbedre Nettsidene og vise deg relevante tilbud.
 2. 2.1.2 Rettsgrunnlaget for behandlingen er vår legitime interesse, jf. personvernforordningens art. 6 første ledd bokstav f, som består i å utarbeide statistiske analyser, optimere Nettsidene teknisk og funksjonelt samt tilpasse vår markedsføring til deg.

2.2. Når du benytter ViaBills produkt som betalingsmåte eller kommuniserer med oss på Nettsidene gjennom vår chat, telefonnummer eller e-mail, samler vi inn de personopplysningene som du gir til oss, inkludert navn, e-postadresse, telefonnummer, kopi av pass/førerkort og helsetrygdkort, betalingskortopplysninger, kredittopplysninger og opplysninger om din eventuelle henvendelse gjennom chat, telefon eller e-post. Fra den aktuelle nettbutikken hvor du benytter ViaBills produkt som betalingsmåte, samler vi inn opplysninger om ditt kjøp, inkludert ditt ordrenummer og ordrebeløp.

 1. 2.2.1 Vi behandler personopplysningene i pkt. 2.2. kun til følgende formål:
  • å vurdere din anmodning om kreditt og – dersom anmodningen innvilges – deretter oppfylle vår avtale med deg, blant annet å levere de tjenestene du har bedt om;
  • å foreta entydig identifikasjon av deg, blant annet for å forhindre svindel og misbruk;
  • å utarbeide statistikk og analyser som gjør oss i stand til å forbedre vårt produkt og våre tjenester;
  • å kommunisere med deg, blant annet for å registrere og besvare henvendelser fra deg samt for å sende deg påminnelser innen betalingskortet ditt utløper;
  • å overholde våre juridiske forpliktelser; og
  • å fastsette, gjøre gjeldende og forsvare rettskrav.
 2. 2.2.2 Rettsgrunnlaget for behandlingen er:
  1. 2.2.2.1. Personvernforordningens art. 6, første ledd bokstav b; for å kunne inngå en kredittavtale med deg og deretter oppfylle våre forpliktelser i henhold til avtalen.
  2. 2.2.2.2. Personvernforordningens art. 6, første ledd bokstav c; våre forpliktelser i henhold til bokføringsloven samt vår juridiske forpliktelse til å kredittvurdere deg før vi gir kredittilsagn, og til å overholde gjeldende hvitvaskingslovgivning.
  3. 2.2.2.3. Personvernforordningens art. 6, første ledd bokstav f; vår legitime interesse i å utarbeide statistiske analyser med tanke på forbedring av vårt produkt og våre tjenester samt å forhindre svindel.

2.3. Når du registrerer deg i vår elektroniske markedsføring, innhenter vi personopplysninger om deg, herunder navn, e-postadresse, telefonnummer, kjøpshistorikk, IP-adresse, nettverksplassering og din computer/enhet.

 1. 2.3.1 Formålet er å ivareta vår interesse i å kunne levere markedsføringsrelevant materiale til deg.
 2. 2.3.2 Rettsgrunnlaget for behandlingen er ditt samtykke, jf. Personvernforordningens art. 6, første ledd bokstav a. Du vil ved registreringen bli bedt om å gi særskilt samtykke til elektronisk markedsføring.

2.4. Når du benytter vår “Sjekk deg selv”-tjeneste, innhenter vi personopplysninger om deg, herunder e-postadresse, telefonnummer samt din bekreftelse på at du er fylt 18 år, er myndig og ikke har skjult adresse.

 1. 2.4.1 Formålet er å vurdere om du kan godkjennes til en kredittavtale med ViaBill.
 2. 2.4.2 Rettsgrunnlaget for behandlingen er:
  1. 2.4.2.1. Personvernforordningens art. 6, første ledd bokstav a; ditt samtykke.
  2. 2.4.2.2. Personvernforordningens art. 6, første ledd bokstav b; å kunne inngå en kredittavtale med deg og deretter oppfylle våre forpliktelser i henhold til avtalen.
  3. 2.4.2.3. Personvernforordningens art. 6, første ledd bokstav c; å oppfylle vår juridiske forpliktelse til å kredittvurdere deg.

2.5. Avgivelse av personopplysninger er en betingelse for at vi kan opprette en betalingsavtale med deg. Hvis du velger ikke å oppgi dine personopplysninger, vil det føre til at vi ikke kan tilby deg betalingsavtale.

3. Overføring av dine personopplysninger til tredjeparter

3.1. Vi kan, i den grad det er relevant, overføre dine personopplysninger til følgende kategorier av tredjeparter:

 1. 3.1.1 Tjenesteleverandører, herunder hosting-leverandører, tredjeparter som tilbyr IT-support, eller leverandører av analyseverktøy og CRM-systemer;
 2. 3.1.2 Samarbeidspartnere som tilbyr assistanse med våre forretningsaktiviteter;
 3. 3.1.3 Finansielle institusjoner og offentlige myndigheter;
 4. 3.1.4 Fremmedinkasso- eller oppkjøpsforetak (med konsesjon fra Finanstilsynet iht. inkassoloven), i tilfelle du skulle misligholde din kredittavtale med oss;
 5. 3.1.5 Rådgivere, for eksempel revisorer og advokater; og
 6. 3.1.6 Konsernforbundne selskaper.

3.2. Du kan være sikker på at overføring av dine personopplysninger alltid vil skje i overensstemmelse med gjeldende personvernlovgivning og under passende sikkerhetstiltak. Videreformidlingen vil kun skje i den grad som er nødvendig for å kunne utføre den tjenesten du anmoder om, f.eks. i forbindelse med opprettelse av en kredittavtale, videreføring av materiale eller lignende tjenester som forutsetter at vi behandler dine personopplysninger.

3.3. Personopplysningene kan overføres til en ekstern samarbeidspartner som ikke er etablert innenfor EU/EØS. ViaBill overfører dine personopplysninger til Facebook Inc. (USA), Google LLC (USA), Atlassian Pty Ltd. (USA), DropBox Inc. (USA), Zendesk Inc. (USA), Slack Technologies Inc. (USA), LuckyOrange LLC (USA), TheRocketScience Group LLC d/b/a Mailchimp (USA), Amazon Web Services (USA), SalesForce.com, Inc. (USA), SAŠA BOLIĆ PR AGENCIJA ZA IZRADU SOFTVERA I ORŽAVANJE SOFTVERSKIH SISTEMA SIX HOURS BEOGRAD (Serbia) og Callfire Inc. (USA). De nødvendige garantier for overføring av personopplysninger er sikret enten gjennom databehandlerens sertifisering under EU-U.S. Privacy Shield eller gjennom EUs standardkontraktbestemmelser for overføring av personopplysninger til en databehandler som befinner seg utenfor EU/EØS, jf. Personvernforordningens art. 45.

 1. 3.3.1. Du kan få en kopi av de nødvendige garantier for overføring av dine personopplysninger til et land utenfor EU/EØS ved å henvende deg til vår kundeservice på kontaktopplysningene oppført under pkt. 8.

4. Dine rettigheter

4.1. Du har i overensstemmelse med Personvernforordningens art. 15-18 og 20-21 rett til:

 1. 4.1.1 å få innsikt i de personopplysninger som vi behandler om deg, samt en rekke andre opplysninger. Du kan bli bedt om å dokumentere at du er den du utgir deg for å være, blant annet ved verifisering med BankID eller innsendelse av dokumentasjon.
 2. 4.1.2 å motta en kopi av de personopplysninger som vi behandler om deg, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format samt å få overført disse personopplysningene til en annen dataansvarlig.
 3. 4.1.3 å få uriktige personopplysninger om deg korrigert eller (i spesielle tilfeller) slettet innen tidspunktet som er angitt i pkt. 5. Du kan selv korrigere enkelte av dine personopplysninger på din side under Mitt ViaBill.
 4. 4.1.4 å gjøre innsigelse mot behandlingen av vår ellers lovlige behandling av dine personopplysninger, eksempelvis i forbindelse med direkte markedsføring og automatiske behandlinger, herunder profilering.
 5. 4.1.5 å få begrenset behandlingen av dine personopplysninger i visse tilfeller.

4.2. Dersom du har gitt samtykke til at vi behandler dine personopplysninger, kan du til enhver tid tilbakekalle ditt samtykke. Ditt samtykke til elektronisk markedsføring kan du trekke tilbake ved å fjerne krysset i boksen under din profil i Mitt ViaBill eller ved å følge instruksjonene i den elektroniske markedsføringen du mottar. Tilbakekallelse av samtykke har ingen innvirkning på lovligheten av den behandlingen som er foretatt på grunnlag av ditt samtykke før det ble tilbakekalt.

4.3. Hvis du har rett til å begrense vår behandling, kan vi i det følgende kun behandle dine personopplysninger (bortsett fra i forbindelse med oppbevaring), hvis du har samtykket til dette, for at rettskrav kan fastsettes, gjøres gjeldende eller forsvares, eller for å beskytte en fysisk eller juridisk person samt viktige samfunnsinteresser.

4.4. Utøvelse av ovennevnte rettigheter kan skje ved å kontakte oss via kontaktopplysningene oppført i pkt. 8.

4.5. Du kan til enhver tid levere klage til Datatilsynet, Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo angående vår behandling av dine personopplysninger. Klage kan blant annet sendes pr. e-post til postkasse@datatilsynet.no eller på telefon 22 39 69 00.

5. Oppbevaring og anonymisering av dine personopplysninger

5.1. Personopplysninger innhentet vedrørende din bruk av Nettsidene og de tilknyttede nettbutikkene, jf. pkt. 2.1, anonymiseres senest 2 år etter siste gang du benyttet Nettsidene.

5.2. Personopplysninger innhentet i forbindelse med din registrering for vår elektroniske markedsføring anonymiseres når ditt samtykke til elektronisk markedsføring trekkes tilbake, med mindre vi har et annet rettsgrunnlag for fortsatt behandling av personopplysningene.

5.3. Personopplysninger innhentet i forbindelse med din bruk av ViaBills tjeneste som betalingsmåte eller ved din henvendelse til vår kundeservice gjennom chat, e-post eller telefon, jf. pkt. 2.2, anonymiseres 3 år etter siste aktivitet på kontoen din eller din siste henvendelse til vår kundeservice, med mindre noe annet fremgår av pkt. 5.3.1-5.3.3, dog tidligst 3 år etter at din konto er endelig innløst.

 1. 5.3.1 Opplysninger kan dog lagres i lengre tid hvis vi har et legitimt behov for lengre oppbevaring, f.eks. hvis oppbevaring er nødvendig for at rettskrav skal kunne fastsettes, gjøres gjeldende eller forsvares, eller for at vi skal kunne oppfylle våre juridiske forpliktelser. Regnskapsmateriale oppbevares i 5 år til utgangen av et regnskapsår, jf. bokføringslovens § 13. Dokumentasjon som oppbevares i henhold til hvitvaskingslovgivningen, oppbevares inntil 5 år etter at handelsforholdet opphører.
 2. 5.3.2 Kredittopplysninger slettes umiddelbart etter at de er videreformidlet til relevant tredjepart, dog senest 7 dager etter innhentingen av disse personopplysningene.
 3. 5.3.3 Henvendelser via chat eller e-post anonymiseres etter 1 år, såfremt den ikke gir anledning til ytterligere lagring.

5.4. Opplysninger innhentet i forbindelse med din bruk av tjenesten ”Sjekk deg selv”, jf. pkt. 2.4, anonymiseres etter 3 mdr. med mindre du har fått godkjent en kredittavtale med oss som du har benyttet deg av innenfor dette tidsrommet.

6. Sikkerhet

6.1. Vi har gjennomført egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å hindre at dine personopplysninger utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøres, mistes, endres, forringes eller misbrukes, samt mot at andre uberettiget tiltvinger seg adgang til opplysningene. Våre sikkerhetstiltak blir fortløpende revidert på bakgrunn av den nyeste teknologiske utviklingen.

6.2. Kun medarbeidere som trenger adgang til dine personopplysninger for å kunne utføre sitt arbeid, har adgang til disse.

7. Profilering

7.1. Når du søker om kreditt, foretar ViaBill automatiske behandlinger, blant annet profilering, når vi foretar vår kredittvurdering av deg.

7.2. Den automatiske avgjørelsen blir blant annet tatt på grunnlag av opplysninger om hvorvidt du har skjult adresse i Folkeregisteret, og hvorvidt du er myndig, samt om din tidligere kjøps- og tilbakebetalingshistorikk. Det betyr at du på bakgrunn av innførsel i Folkeregisteret eller i vår interne database kan bli avvist som kredittmottaker.

7.3. Du har rett til å gjøre innsigelse mot et avslag som er gjort på bakgrunn av en automatisk avgjørelse, blant annet profilering. Hvis du ønsker å benytte deg av denne rettigheten, kan du kontakte oss via kontaktopplysningene oppført i pkt. 8, og vi vil deretter foreta en individuell, manuell avgjørelse i stedet.

8. Kontaktopplysninger

8.1. Hvis du har spørsmål eller kommentarer til vår behandling av dine personopplysninger, eller hvis du ønsker å benytte deg av en eller flere av dine rettigheter i henhold til pkt. 4 eller pkt. 7.3, kan du kontakte:

ViaBill A/S
Søndergade 2, 2. th.
8000 Aarhus C

Tlf. nr.: 21 959 222
E-post: support@viabill.no
Web: www.viabill.no

8.2. Du kan dessuten alltid kontakte ViaBills personvernrådgiver på kontaktopplysningene nedenfor:

Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab
Att.: IP & Digital Business
Silkeborgvej 2
8000 Aarhus C

E-post: viabill.dpo@gorrissenfederspiel.com

9. Endringer i Personvernerklæringen

9.1 ViaBill forbeholder seg retten til fortløpende å foreta oppdateringer eller endringer i denne Personvernerklæringen. I tilfelle vesentlige endringer gir vi deg beskjed via e-post. Den til enhver tid gjeldende versjonen av denne Personvernerklæringen er tilgjengelig på vår nettside, www.viabill.no.

Bedriftskunder  

Privacy Policy for merchants

1. General

1.1. This Privacy Policy (the “Privacy Policy”) describes how ViaBill A/S, Søndergade 2, 8000 Aarhus C, CVR nr. 33 24 55 64 (”ViaBill”, ”us”, ”our” and ”we”) process your personal information. We are the data controller according to current data protection legislation, including the Danish Data Protection Act and the Regulation of the European Parliament and the Council (EU) 2016/679, April 27, 2016. We always strive to make you feel comfortable by our processing of your personal information.

1.2. The Privacy Policy applies to the personal information that you give us or we collect, when you visit our website, www.viabill.no, and other websites that links to this Privacy Policy (commonly referred to as “The Websites”).

1.3. If you have any questions or comments regarding our processing of your personal information, you may contact us by using the contact information listed under section 7.

2.1 ViaBill automatically collects personal information about you and your activity on the Websites and related web shops during your visit on those sites, including your browser type, IP address, network location and information about your computer/device.

 1. 2.1.1 The purpose of the data process is to optimize the user experience and the function of the Websites as well as to target marketing. We process your personal information to safeguard our interests in improving the Websites and to show you relevant offers.
 2. 2.1.2 The legal basis of processing is our legitimate interest as set forth in the Danish Data Protection Act article 6, section 1, cf. the General Data Protection Regulation article 6 (1) (f), which consists of preparing statistical analyses, optimizing the websites both technically and functionally as well as to adjust our marketing towards you.

2.2. When you communicate with us through our Websites, through our chat or by phone or e-mail, we collect the information you provide us with, including name, e-mail address, IP-address, network location, information regarding your computer/device and information about your inquiry through chat, email and telephone.

 1. 2.2.1 The purpose of the processing is to register and respond to an inquiry from you, as well as handling our interests in preparing statistics and analyses with the purpose of improving our product and services.
 2. 2.2.2 The legal basis of processing is the Danish Data Protection Act, article 6 section 1 as set forth in the General Data Protection Regulation article 6 (1) (b); to fulfill our responsibilities according to the agreement concerning our product, as well as our legitimate interest as set forth in the General Data Protection Regulation article 6 (1) (f), which consists of preparing statistical analyses, with the purpose of improving our product, preventing fraud and to show you adjusted marketing.

2.3. When you provide us your personal information in preparation for entering into an agreement or to get contacted regarding this, we collect a number of personal information related to you, including name, phone number, email, the name, phone number and email of the contact person as well as the name, address and CVR of the company. In connection with the closing of the agreement, we will furthermore collect the tax resume, bank account number and bank account documentation of the company as well as identifying documents of the owners of the company.

 1. 2.3.1 The purpose of the processing is to carry out your order of ViaBills payment solution, to get better acquainted with our users, for instance through statistics and analyses with the intent of improving our product and to provide customer support to the end users that has made a purchase on your web shop.
 2. 2.3.2 The legal basis of the processing is as follows:
  1. 2.3.2.1. The Danish Data Protection Act article 6, section 1 as set forth in the General Data Protection Regulation article 6 (1) (b); to enter and fulfill our responsibilities related to the agreement regarding ViaBills product.
  2. 2.3.2.2. The Danish Data Protection Act article 6, section 1 as set forth in the General Data Protection Regulation article 6 (1) (c); our legal obligation to comply with the current Anti Money Laundering legislation.
  3. 2.3.2.3. The Danish Data Protection Act article 6, section 1 as set forth in the General Data Protection Regulation article 6 (1) (f); our legitimate interests in preparing statistical analyses and satisfaction surveys for improving our product, prevent fraud and show adjusted marketing, as well as providing customer support for our private end-users.

2.4. When ViaBill receives information from a business partner that your company is registered as a customer at the business partner, your company will at the same time have its name, email, URL and API-key listed in ViaBills database. Such data are given to ViaBill from the business partner.

 1. 2.4.1 The purpose of this processing is to offer you an easy and quick configuration of ViaBills payment solution.
 2. 2.4.2 The legal basis of the processing is our legitimate interest as set forth in the Danish Data Protection Act article 6, section 1, cf. the General Data Protection Regulation article 6 (1) (f), which consists of being able to offer an easy and quick configuration of our product on your web shop.

2.5. Submission of personal information is a requirement for entering into an agreement about connecting ViaBills product to your web shop, since it would not be possible to deliver the service otherwise.

3. Transfer of your personal information to third parties.

3.1. To the extent that it is relevant, we are allowed to transfer your personal information to the following categories of third parties listed below:

 1. 3.1.1 Service providers, including hosting-providers, third parties providing IT-support or providers of analytical tools and CRM-systems;
 2. 3.1.2 Business partners assisting with our business operations;
 3. 3.1.3 Financial institutions and public authorities;
 4. 3.1.4 Advisors, for instance accountants and lawyers; and
 5. 3.1.5 Affiliated companies.

3.2 You can be ensured that transfer of your personal information always takes place in compliance with the current data protection legislation and under appropriate security precautions.

3.3. Your personal information may be transferred to an external business partner that is not established within the EU/EEA. ViaBill transfers your personal information to Atlassian Pty Ltd. (USA), DropBox Inc. (USA), Facebook Inc. (USA), Google LLC (USA), Zendesk Inc. (USA), Slack Technologies Inc. (USA), TheRocketScience Group LLC d/b/a Mailchimp (USA), LinkedIn Corporation (USA), Amazon Web Services (USA), SalesForce.com, Inc. (USA), Elastic Inc. (USA) and SAŠA BOLIĆ PR AGENCIJA ZA IZRADU SOFTVERA I ORŽAVANJE SOFTVERSKIH SISTEMA SIX HOURS BEOGRAD (Serbia). The necessary guarantees for the transfer of the data have been ensured through either the data processor’s certification under EU-U.S. Privacy Shield or through EU’s Standard Contract Clauses for transfer of personal information to a data processor established outside of the EU/EEA as set forth in the General Data Protection Regulation article 45.

 1. 3.3.1. You may receive a copy of the necessary guarantees for the transfer of your personal information to a country outside of the EU/EEA by contacting our customer service using the contact information listed under section 7.

4. Your rights

4.1. In accordance with article 15-18 and 20-21 of the General Data Protection Regulation, you have the following rights:

 1. 4.1.1 The right of access to the personal information concerning you that we are processing, as well as further information. You may be asked to identify yourself, either by verification through NemID or by providing the necessary documentation.
 2. 4.1.2 The right to receive a copy of the personal information concerning you that we are processing in a structured, commonly used and machine-readable format, as well as have such data transferred to another controller.
 3. 4.1.3 The right to have inaccurate personal information concerning you rectified or (under certain conditions) deleted within the time listed under section 5. You may correct some of your personal information through your company’s page in My ViaBill.
 4. 4.1.4 The right to object to the processing of our otherwise legal processing of your personal information, for instance in relation to direct marketing and automatic processing, including profiling.
 5. 4.1.5 The right to have the processing of your personal information limited if certain conditions are met.

4.2. If you have given your consent to our processing of your personal information, you may at any time withdraw your consent. Withdrawing your consent does not affect the legality of the processing made on the basis of your consent up until the time of withdrawal.

4.3. If you are entitled to limit our processing, we will henceforth only process your personal information (with exception in relation to storage) if you have given your consent, to determine, advance or justify a legal claim, or to protect a natural or legal person as well as important public interests.

4.4. Exertion of the rights mentioned above may be done by contacting us using the contact information listed under section 7.

4.5 You may at any time file a complaint to the Danish Data Protection Agency, Borgergade 28, 5., 1300 København K, regarding our processing of your personal information. Complaints may be filed by email to dt@datatilsynet.dk or by phone to + 45 33 19 32 00.

5. Storage and anonymization of your personal information.

5.1. Personal information regarding your use of the Websites and the affiliated web shops collected in accordance to section 2.1, will be anonymized when you have not used such for 2 years.

5.2. Personal information collected in connection with your communication with our customer service through email, chat or phone in accordance to section 2.2, will generally be anonymized 3 years after your latest transaction through ViaBills payment solution, or your latest inquiry to our subsequent to service.

 1. 5.2.1 The personal information may be stored for longer, if we have a legitimate need for prolonged storage, for instance if it is necessary for us to determine, advance or justify a legal claim, or to fulfill our legal obligations. Accounting records will be stored for 5 years until the end of the accounting year as set forth in the Danish Bookkeeping Act article 10.
 2. 5.2.2 Inquiries are anonymized after 1 year, provided they do not give cause to further processing.

5.3. Personal information collected in connection to entering into an agreement in accordance to section 2.3, will generally be anonymized 3 years subsequent to the latest transaction where ViaBill has been used as the payment solution.

 1. 5.3.1 Information may be stored for longer if we have a legitimate need for prolonged storage, for instance if it is necessary for us to determine, advance or justify a legal claim, or to fulfill our legal obligations. Accounting records will be stored for 5 years until the end of the accounting year as set forth in the Danish Bookkeeping Act article 10. Documentation collected to fulfill our obligations according to the Danish Anti Money Laundering Act, will be stored for 5 years.

5.4. The personal information listed under section 2.4 will be anonymized 6 months subsequent to being submitted to ViaBills database.

6. Security

6.1. We have undertaken appropriate technical and organizational security precautions to prevent that your personal information is accidentally or illegally erased, forfeited, altered, impaired or misused and to prevent unauthorized access to the personal information. Our security precautions are continuously revised in light of the latest technological advances.

6.2. Only employees that require access to your personal information for carrying out their tasks have such access.

7. Contact Information

7.1. If you have questions or comments regarding our processing of your personal information, or if you wish to exert one or more of your rights listed under section 4, you may contact:

ViaBill A/S
Søndergade 2, 2. th.
8000 Aarhus C

Telephone: +47 21 959 222
E-mail: support@viabill.no
Web: www.viabill.no

7.2. You may furthermore always contact ViaBills data protection advisors using the following contact information:

Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab
Att.: IP & Digital Business
Silkeborgvej 2
8000 Aarhus C

E-mail: viabill.dpo@gorrissenfederspiel.com

8. Changes of the Privacy Policy

8.1 ViaBill reserves the right to continuously update and alter the Privacy Policy. In the event of substantial changes, we will notify you by e-mail. The Privacy Policy in effect may at any time be found on our website, www.viabill.no

Cookiepolitikk